Waar staat het samenwerkingsverband voor?

We vinden ouders belangrijke partners, zeker als het om extra ondersteuning gaat. Het samenwerkingsverband Dordrecht gaat ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling een voorwaarde is om passende ondersteuning te kunnen bieden voor de leerlingen. Uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn die op een respectvolle en gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek gaan over de leerling / hun kind.

Als er extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd, willen we in Dordrecht dat ouders deze aanvraag kunnen bekijken en er hun mening over kunnen geven. Daarom werken we met een eigen rol voor de ouders in het digitale systeem (Onderwijstransparant) waarin de ondersteuning wordt aangevraagd. 

Het samenwerkingsverband heeft alles wat zij belangrijk vindt, opgeschreven in een ondersteuningsplan. Dit plan vindt u hier.