Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld?

Extra ondersteuning moet door de scholen zelf gegeven kunnen worden (zie: “wat kunt u van de school verwachten”?). Aan de scholen zijn begeleiders passend onderwijs (BPO -er) en orthopedagogen van het samenwerkingsverband verbonden. Wanneer bij een leerling extra ondersteuning nodig is, worden zij betrokken. 

Het samenwerkingsverband geeft scholen in Dordrecht de gelegenheid om meer of andere ondersteuning te bieden. Scholen kunnen dit bij het samenwerkingsverband aanvragen via “schoolarrangementen”.

Daarnaast kan de school aan het samenwerkingsverband geld vragen voor de begeleiding van een groep kinderen die ongeveer dezelfde begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld voor een groep kinderen met faalangst. We noemen dit: “groepsarrangementen”.

Tenslotte kan ook voor één leerling extra ondersteuning worden aangevraagd. Dat noemen we dan: “individuele arrangementen”.

Voor het aanvragen van schoolarrangementen en groepsarrangementen heeft het samenwerkingsverband een aanvraagformulier ontwikkeld. In het menu: Samenwerkingsverband, vindt u bij de documenten dit aanvraagformulier.

Voor het aanvragen van een individueel arrangement wordt in Dordrecht gebruik gemaakt van een digitaal systeem:  “Onderwijstransparant”. Scholen kunnen ouders in dit systeem uitnodigen in het dossier van hun kind. Ouders kunnen dan met de aanvraag van de school meelezen, hun mening geven en bijlagen toevoegen. Vanuit OnderwijsTransparant ontvangen ouders een bericht om in te kunnen loggen. Hiervoor is het van belang dat er bij school een e-mailadres en 06-nummer van de ouders bekend is.

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat iedereen die iets met uw kind te maken heeft goed samenwerkt. Dat geldt voor de intern begeleider van de school, maar ook voor de begeleiders passend onderwijs en orthopedagogen van het samenwerkingsverband. Vaak geldt dat ook voor iemand van het sociale wijkteam of het jeugdteam. De school en het samenwerkingsverband kunnen natuurlijk niet alles alleen. In elke school is er daarom ook een ouder-kindcoach. Deze ouder-kindcoach kan de verbinding maken met het sociale wijkteam of het jeugdteam. Het samenwerkingsverband vindt dit zo belangrijk dat er op de website Onderwijstransparant twee onderdelen zijn die daarover gaan: “betrokkenen” (iedereen die iets te maken heeft met uw kind staat hierin) en een logboek (waarin alle opmerkingen die over uw kind gemaakt worden in verband met de aanvraag voor extra ondersteuning bij elkaar staan).