De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Een van de belangrijkste momenten in de schoolcarrière van een leerling is de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Scholen vullen een onderwijskundig rapport in. Daarin staan allerlei onderwijskundige gegevens over uw kind. U mag deze gegevens uiteraard inzien. In het onderwijskundig rapport staat ook het niveau-advies voor uw kind (praktijkonderwijs/vmbo/havo/vwo).

Als ouder kunt u in het onderwijskundig rapport ook uw zienswijze geven. Ook kunt u andere, aanvullende informatie geven over uw kind als u vindt dat de volgende school dit moet weten.

Belangrijk om te weten is dat scholen zorgplicht hebben.  Dat betekent dat de school uw kind moet toelaten of zelf voor een betere, passender plek in een andere school moet zorgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat u uw kind wel bij een school aanmeldt, die past bij het niveau-advies. Anders heeft de school geen zorgplicht. 

Het kan zijn dat u eerder gehoord heeft dat aanmelden op de middelbare school alleen kan in de landelijke aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. De Minister van Onderwijs heeft besloten meer tijd te geven voor het aanmelden. Zodra er een definitief schooladvies door de basisschool vastgesteld is, kan een leerling zich aanmelden op de middelbare school.