Passend Onderwijs Dordrecht logo

Onderwijstransparant

In Dordrecht werken we met een aantal modules van Onderwijstransparant:

 • De PoVo-module voor de overdracht van leerlinggegevens vanuit het basis- naar het voortgezet onderwijs.
  Deze module kent ook een “submodule”: de lwoo/pro-module. Die is bedoeld voor het aanvragen van aanwijzingen lwoo en toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs voor leerlingen die vanuit groep 8 van het basisonderwijs overstappen naar het VO.
  Voor leerlingen voor wie na 15-09 van elk schooljaar toch nog een aanwijzing lwoo of een TLV praktijkonderwijs wordt aangevraagd is er in de loketmodule het arrangement zij-instroom lwoo en zij-instroom pro. Op het tabblad: “arrangementsbeschrijving” kunnen deze twee arrangementen worden gekozen.Op YouTube staan korte filmpjes met uitleg over het aanmaken van een onderwijskundig rapport in de PoVo-module:

  Instructievideo’s POVO BAO: https://www.youtube.com/watch?v=SHtG1U-E2e8&list=PLr0NdYaNIxQKtO6c4e0c5LkkARh7TaueF

  Voor het VO: https://www.youtube.com/watch?v=YhY1tQxXmDE&list=PLr0NdYaNIxQLDzjedSHpwb1q7oXDIic63

 • De loketmodule voor het aanvragen van individuele arrangementen voor de extra ondersteuning van leerlingen.
  In schooljaar 2018-2019 willen we gaan werken met een oudergedeelte van de loketmodule. Ouders krijgen dan een eigen inlog en kunnen de aanvraag van een arrangement voor hun kind dan inzien en volgen. Zij kunnen ook hun menig geven en items aan het logboek toevoegen. We beschouwen ouders als  belangrijke partners in het hele proces van het toewijzen van extra ondersteuning.
 • De VoVo-module voor de overdracht van leerlinggegevens van de ene VO-school naar de andere.