Project Begaafd Dordrecht

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze stad het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Het samenwerkingsverband Dordrecht, streeft naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor iedere leerling. 

Project Begaafd Dordt (PBD) In het schooljaar 2019-2020 is het project “ Begaafd Dordt” van start gegaan om alle scholen in Dordrecht te begeleiden in het werken met en begrijpen van de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen.

Trainingen Project begaafd Dordt 2024-2025: hier vindt u een overzicht van de trainingen.

Nieuwsbrief Project Begaafd Dordt Lente 2024

Nieuwsbrief Project Begaafd Dordt januari 2024.