Arrangementen

In Dordrecht werken we met school-, groeps- en individuele arrangementen. Deze arrangementen kunnen worden aangevraagd middels een format. Het format voor schoolarrangementen voor PO, vindt u hier. Het format waarmee schoolarrangementen kunnen worden aangevraagd voor VO, vindt u hier. Schoolarrangementen kunnen worden aangevraagd tot de herfstvakantie.

Met groepsarrangementen kunt u voor een groep leerlingen met ongeveer dezelfde ondersteuningsbehoeften extra ondersteuning aanvragen. Groot voordeel is dat het nu niet meer per leerling behoeft te worden aangevraagd. Dat scheelt veel administratie! Het format waarmee groepsarrangementen kunnen worden aangevraagd voor het PO, vindt u hier en voor het VO, vindt u hier. Groepsarrangementen kunnen tot de meivakantie worden aangevraagd.

Tenslotte zijn er de individuele arrangementen. Deze arrangementen worden aangevraagd via Onderwijstransparant.

Voor de aanvraag van een arrangement Johan Junior verwijzen wij naar de informatiefolder.

Voor het aanvragen van arrangementen hebben we richtlijnen opgesteld. Deze kunt u hier inzien.