Passend Onderwijs Dordrecht logo

Arrangementen

in Dordrecht werken we met schoolarrangementen. Die kunnen worden aangevraagd tot en met 01-10 van elk schooljaar. Het format waarmee deze arrangementen kunnen worden aangevraagd, vindt u hier.

Daarnaast zijn groepsarrangementen mogelijk. Daarmee kunt u voor een groep leerlingen met ongeveer dezelfde ondersteuningsbehoefte een extra ondersteuning aanvragen. Groot voordeel is dat het nu niet meer per leerling behoeft te worden aangevraagd. Dat scheelt veel administratie! Het format waarmee groepsarrangementen kunnen worden aangevraagd, vindt u hier. Groepsarrangementen kunnen het hele schooljaar door worden aangevraagd.

Tenslotte zijn er de individuele arrangementen. Deze arrangementen worden aangevraagd via de website van Onderwijstransparant.